Isabel
Soto

Locus Solus, de Raymond Roussel
 Tradución (Narrativa)
 2012
 Editorial Hugin e Munin. Tradución do francés
 Senín, Xavier