Isabel
Soto

A Eva futura, de Auguste Villiers de L'Isle-Adam
 Tradución (Narrativa)
 2014
 Editorial Hugin e Munin. Tradución do francés
 Senín, Xavier