Isabel
Soto

Obra narrativa en galego de Heraclio Pérez Placer
 Edición crítica (Narrativa)
 1998
 Edición, Introdución e Notas. Centro Ramón Piñeiro