Inma
López Silva

Tinta
 Narrativa (Relatos)
 xuño de 2012
 Editorial Galaxia