Inma
López Silva

Concubinas
 Narrativa (Novela)
 outubro de 2002
 Edicións Xerais. Premio Xerais de Novela, 2002