Inma
López Silva

O teatro para a mocidade que todos queriamos
 Ensaio
 2007
 Publicado en InfoXove, xaneiro 2007/nº9