Henrique
Monteagudo

O idioma galego baixo o franquismo
 Ensaio
 novembro de 2021
 Editorial Galaxia