Henrique
Monteagudo

A morte de Galicia
 Ensaio
 outubro de 2019
 Edicións Xerais. Coordinado por Isidro Dubert
 Villares, Ramón