Helena
González Fernández

Professor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco
 Libro homenaxe
 2000
 Eds: Isabel de Riquer, Elena Losada, Helena González. Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2000. Col. Homenatges