Helena
González Fernández

Do sentimento á conciencia de Galicia. Correspondencia 1961-1984. Basilio Losada, Ramón Piñeiro
 Biografía (Epistolario)
 maio de 2009
 Editorial Galaxia. Xunta de Galicia. A edición dos textos correu a cargo das profesoras María Xesús Lama e Helena González
 Lama, María XesúsLosada, Basilio