Helena
González Fernández

Upalás: escolma, de Rompente
 Poesía
 1998
 Edicións Xerais