Helena
González Fernández

Diccionario da literatura galega. II. Publicacións periódicas
 Divulgación
 decembro de 1997
 Editorial Galaxia