Helena
González Fernández

Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación
 Ensaio
 setembro de 2005
 Edicións Xerais