Francisco
Rodríguez Sánchez

Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza (a segunda metade do século XIV). Tomo II. Un reino con clase dirixente
 Ensaio (Historia)
 setembro de 2022
 Asociación Socio-Pedagóxica Galega