(1941 - 2021)

Francisco
Pillado

Pedro e o capitán, de Mario Benedetti
 Teatro (Tradución)
 2003
 Edicións Xerais. Tradución desde o castelán