Francisco A.
Vidal

Manuel Murguía: textos en galego
 Edición crítica (Ensaio)
 1999
 Editorial Toxosoutos