Francisco A.
Vidal

A derradeira decisión
 Narrativa
 2001
 Editorial Toxosoutos