Francisco A.
Vidal

O cuarto dos ausentes
 Narrativa
 1999
 Edicións Espiral Maior. Premio Concello de Vilalba en 1997