Fran
Alonso

Manuel Lueiro Rey. A liberdade ferida
 Ensaio
 maio de 2013
 Edicións Xerais