Fran
Alonso

Subversións
 Poesía
 setembro de 2001
 Edicións Xerais