Fina
Casalderrey

Historia da bicicleta dun home lagarto
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 setembro de 2014
 Edicións Xerais