Fidel
Vidal Pérez

Os coros da novena
 Narrativa
 setembro de 2017
 Edicións Espiral Maior