Estíbaliz
Espinosa

Un compromiso co asombro, de Rebecca Elson
 Tradución (Poesía)
 agosto de 2023
 Editorial Galaxia. Limiar, tradución e notas