Estíbaliz
Espinosa

Número e
 Poesía (Poemario)
 abril de 2004
 Edicións Espiral Maior. X Premio de poesía Espiral Maior