Dores
Tembrás

O pouso do fume
 Poesía (Poemario)
 abril de 2009
 Edicións Espiral Maior