Diana
Varela Puñal

Animal abismo
 Poesía (Poemario)
 2010
 Edicións Espiral Maior