Cruz
Martínez

O Ollo Público
 Antoloxía
 setembro de 2000
 Revista das artes