Cristina
Corral Soilán

Os poemas do río
 Teatro (Literatura infanto-xuvenil)
 2012
 Teatro para nenas e nenos. Editorial Everest