Claudio
Pato

Corona* e a inxunción das n articulacións (libres)
 Poesía
 febreiro de 2022
 Saurobuks