Carlos
Quiroga

A espera crepuscular
 Poesía
 2002
 Edicións Laiovento/Quasi Edições