Carlos
Pereira

A Galicia heterodoxa
 Ensaio (Historia)
 2010
 Edicións Espiral Maior