Carlos
Pereira

Fábrica de Armas de A Coruña. Seis décadas de historia
 Divulgación (Historia)
 1998