Carlos
Pereira

O que fixeron en Galicia. 1936
 Ensaio (Historia)
 1998
 Edicións A Nosa Terra