Carlos Paulo
Martínez Pereiro

Historia da Literatura Galega. Cantigas de Amigo
 Edición crítica (Poesía)
 1996
 Edicións A Nosa Terra, AS-PG
 Ferreiro, Manuel