Carlos
Negro

Tundra
 Poesía
 novembro de 2017
 Edicións Espiral Maior. XVI Premio de poesía Fiz Vergara Vilariño