Carlos
Negro

Abelcebú
 Aforismos
 2010
 Edicións Positivas