Carlos
Negro

Héleris
 Poesía
 2003
 Edicións Espiral Maior