Carlos
Negro

as laranxas de alí babá
 Poesía (Poemario)
 1998
 Letras da Cal