Carlos
Labraña

O valo
 Teatro (Infantil)
 setembro de 2017
 Nuria Díaz (Ilustradora) Biblioteca Dramática Galega IX Premio Manuel María de literatura Dramática Infantil, 2016 Edicións Xerais de Galicia
 Xerais
 Vigo

 Teatro infantil
 Indeterminado. Variado
 Teatro realista
 media
 Exterior. Deserto.
 1 feminina/s e 1 masculina/s
 Unha nena que foxe da guerra e un soldado encargado de vixiar unha fronteira encóntranse no medio do deserto.

 Xuño 2017
 Culturactiva/Pallasos en rebeldía
 Iván Prado