Carlos
Labraña

Pampón tiña razón
 Teatro (Literatura infanto-xuvenil)
 2005
 Editorial Garola