Carlos
Labraña

O mexillón
 Teatro (Literatura infanto-xuvenil)
 2001
 Asociación Cultural Garola