Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios
 Ensaio (Libro de actas)
 setembro de 2012
 Actas do IX Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, celebrado en xullo de 2009 en Compostela, Vigo e A Coruña. UDC