Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación
 Ensaio
 2011
 Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña. Edición de Carlos Caetano Biscaínho e Xosé Manuel Sánchez Rei
 Sánchez Rei, Xosé Manuel