Camilo
Nogueira

Unha nación no mundo. A razón resistente (1480-2010)
 Ensaio
 xaneiro de 2019
 Edicións Xerais