Camilo
Nogueira

A memoria da nación. O reino de Gallaecia
 Ensaio (Historia)
 2001
 Edicións Xerais