Calros
Solla

Obra reunida, de Santiago Gómez Tato
 Edición crítica (Narrativa)
 novembro de 2021
 Edicións Morgante