Calros
Solla

De rezos a conxuros. Amuletos, talismáns e pedras da fartura. Obxectos de poder da Galiza tradicional
 Divulgación
 2014
 Museo Etnográfico Liste