Calros
Solla

A vaga dos pratiños voantes
 Divulgación
 agosto de 2020
 Edicións Morgante