Calros
Solla

O legado dos homes pequenos. Gravados rupestres de Cerdedo
 Divulgación
 novembro de 2017
 Edicións Morgante