Calros
Solla

A conxura dos Gosende. Retrincos da intrahistoria de Cerdedo III
 Divulgación (Historia)
 2015
 Edicións Morgante